Den digitala strategin som en förändringsmotor för hela organisationen

by Madeilene Liljeroth - 12/07/2016 - 21:39

Det som började med att en digital strategi skulle tas fram har skiftat till att i stor utsträckning handla om digital transformation och att fokusera på affärsnytta, förändra organisationsstrukturer och öka kunskapen kring digitala möjligheter.

 
Ensamvargen
En första spaning är att digitala initiativ ofta hamnat under marknadsavdelningens ägande – bara. Eller på försäljningsavdelningen – bara. Eller på IT-avdelningen – bara. Inte sällan är det i alla fall en eller ett fåtal personer som får ansvar för samtliga digitala kanaler och projekt med epitet digitalt. Utmaningar med denna set-up är att denna eller dessa personer ska hantera innehåll, sätta upp och förstå analys i detalj och ge affärsmässiga rekommendationer utifrån dessa. Dessutom ska de driva försäljning och ha kunskap kring (stora) skillnader mellan olika marknader/länder är, förstå hur affärsmodellen påverkas och ge rekommendationer för förändring. Kort sagt, stort ansvar på några få axlar. 
Ledningsgruppens ansvar
En andra spaning är att det väldigt sällan finns ett delat ansvar för den digitala strategin i ledningsgruppen. En relevant digital strategi tar fram underlag för VAD som för bolagets affärer framåt och fungerar som stöd för beslut kring framtida tekniska plattformar, projekt och investeringar. Digital transformation har blivit den största utmaningen i förändringsarbetet eftersom den påverkar allt och alla roller i en organisation i form av arbetsuppgifter, marknads- och försäljningsplaner, befintliga processer, produktutveckling, prismodeller och många andra delar. Nog så viktigt då att frågan ägs av ledningsgruppen.
 
Några råd för att din digitala strategi ska omsättas i praktiken
Sitter du idag i ett bolag som ska ta fram en digital strategi? Gör det. Eller ännu hellre, följ den satta strategin och identifiera var digitalt adderar störst värde, på kort och längre sikt. Några tips för att nå framgång är:
1. Säkerställ att alla i ledningsgruppen har ett delat ansvar för den digitala strategin
Säkra ett brett engagemang, öka kunskapen, få möjligheten att fatta snabba, viktiga beslut för att komma snabbt till implementering. Att alla i ledningsgruppen har ägandeskap innebär delade resurser, både i personal och budget. Gör som en av våra kunder; låt en “millenier” blir mentor till varje ledningsgruppmedlem för att få helt andra perspektiv. Kontakta t.ex Hyper Island för att hitta bra mentorer.
2. Business as unusual
Är ni osäkra på HUR ni ska göra det i er befintliga organisation? Ett alternativ är att välja ut en handfull personer som får ansvara för första fasen av transformeringen under ex sex månader. Våga tänka nytt, blanda roller och kompetenser där en del av gruppen är digitala ess. Affären ska alltid stå i centrum, inte den digitala rollen. Ett annat alternativ är att anställa Digital transformation manager, interim eller tillsvidare.
3. Säkerställ ett s.k. 360-perspektiv
Förutsätt att den digitala strategin ska inkludera möjligheter och risker för alla delar av organisationen. Titta noga på vad digitalt kan bidra med när det kommer till försäljning, marknad, IT, HR, kundsupport?
4. Komplettera den digitala strategin med en väldigt taktiskt plan
Den viktigaste och svåraste delen. Ta inte fram en skrivbordsprodukt som bara säger VAD du ska göra. Det är lika viktigt att den kompletteras med konkreta projekt och HUR de ska genomföras, en 12-månaders tidsplan, budget och vem i ledninggruppen som har ägandeskap. Addera mätpunkter för att säkra resultat och lärdomar längs med vägen.
5. Just do it
Ingen är perfekt. En digital strategi kommer inte lösa alla problem. Organisationen kommer inte bli digital snabbt. Men att börja göra något redan idag gör att ni är ett steg före era konkurrenter.
 
Nya medarbetare?
En tredje och sista spaning blir att det under det senaste året börjat rekryteras till en rad nya roller på marknaden. Arbetsmarknaden öppnas upp för affärsmässig digitalisering. Transformationen är påbörjad. Bolagen tar sina första steg i transformationen för att säkra affären…
Ett telekombolag sökte för en tid sedan efter en Digital transformation manager med ansvar för att öka fokus på interaktion och innovation i de digitala försäljningskanalerna. Ansvarsområden; digitaliseringsstrategi inom Sales, Delivery och Customer service B2B, digitalisera “traditionella “. Vem gör detta hos er idag?
Ett industribolag sökte också en ny spännande roll med ansvar för Digital Center of Excellence. Huvuduppdrag; skapa något nytt och annorlunda. Ansvar för strategisk inriktning och att bygga Digital Center of Excellence, där befintlig verksamhet i ett definierat AO blir piloten. Rollen ansvarar för att definiera och genomföra en ny affärsmodell och styrning och för att utveckla verksamheten inom Manufacturing genom organisk tillväxt av resurser och genom fusioner och förvärv.
Vilken roll kommer du rekrytera nästa gång du söker efter digital kompetens?
 
/Madeilene Liljeroth
‎Agency director / COO Ottoboni Sweden
[email protected]

written by

Ottoboni