The Conference i DI digital: Visar upp digital värld

by Helen Berg - 12/08/2016 - 15:06

Dagens Industri uppmärksammar The Conference med denna fina artikel!

Tesen att människan har mindre och mindre tid att förkovra sig på arbetsplatsen, men ett större behov av att göra det driver Malmökonferensen framåt.
”Vi som jobbar med förkovringsprodukter får ett allt större ansvar att förpacka rätt”, säger Martin Thörnkvist.

Han är programansvarig för The Conference, en årligt återkommande tvådagarskonferens om digital förändring med fokus på hur ny teknik relaterar till människan. Konferensen arrangerades första gången 2011 och har varit slutsåld samtliga år. I år tog de 1 000 biljetterna slut fyra månader i förväg utan att en enda talare hade presenterats.

”Det ser jag som ett bevis på att vi har ett starkt varumärke och att folk litar på vad vi gör”, säger Martin Thörnkvist.

Han är en del av teamet som arbetar med att hitta de mest relevanta och intressanta ämnena för konferensen. Bland årets ämnen finns migration, hur man demokratiserar städer och hur extremistgrupper kommunicerar.

”Vi har gjort resan från att innehållet är det viktigaste till att ämnet är det viktigaste. Om vi sätter ämnet först och värderingarna sedan så blir det också lättare att göra research och hitta talare.”,

När ämnena mejslats fram börjar nästa stora jobb: att hitta rätt talare som kan prata om ämnet. En viktig del av arbetet med The Conference är jämställdhet och mångfald, hälften av talarna ska vara kvinnor. Första året var 40 procent av talarna kvinnor och förra året var fördelningen mellan kvinnor och män lika.

”Det har aldrig handlat om kvotering utan alltid om värdering. Förra året var det också lika många kvinnor som man bland deltagarna”, säger Martin Thörnkvist som ser en klar korrelation mellan antalet kvinnor på scen och antalet kvinnliga besökare.

Han poängterar att organisationen bakom The Conference har mycket kvar att göra för att bredda mångfalden.

”Det är mycket vit medelklass bland talarna, där har vi fortfarande ett jobb att göra. Geografiskt vill vi också bli bättre, men det är svårt att inte ha många talare från New York eftersom många människor samlas där.”

The Conference förpackas inte enbart som en konferens. För att dra nytta av arbetet som läggs ned på research skickas regelbundet ett nyhetsbrev ut med artiklar och bloggposter som man tror intresserar besökarna.

”Det handlar om att göra produkter av arbetet som inte syns och förmedla det som dyker upp i vår research”, säger Martin Thörnkvist.

VM rullar in i Malmö

Enligt honom ligger en del av framgången i att behandla talare och publik på samma sätt.

”Det finns inget green room där talarna ska gömma sig, de ska ut och mingla med konferensgästerna. När musikern Bill Drummond talade satt han utanför och erbjöd skoputsning och gick sedan in och ställde sig på scen.”

För två år sedan utökades programmet från två till fem dagar, dels för att locka fler utländska besökare och dels för att involvera fler skåningar.

”Vi gör The Conference i två dagar och låter vårt community i Malmö och Skåne fylla på med relevanta sidoevenemang. Vi öppnar upp för fler deltagare och får en chans att visa Malmö och vad som händer här för resten av världen”, säger Cecilia Frankel, kommunikationsansvarig för The Conference.

Martin Thörnkvist säger att man gör konferensen av två anledningar, dels för att hjälpa deltagarna att förstå komplexiteten i den digitala världen och dels för Malmö.

”Men i allt det här gäller det att inte bli lokalpatriot, vi vill göra det med ett globalt perspektiv. Malmöandan ska användas för att sätta oss i ett globalt perspektiv och öppna Malmö för besökarna som kommer hit, inte för att vi ska klappa varandra på axlarna.”

De har fått frågan om att hålla konferensen i olika delar världen och att expandera internationellt, men alltid svarat nej till sådana erbjudanden.

Malmö i nytt ljus

”Vi är inget eventföretag. Malmö och människorna här är den främsta drivkraften för oss”, säger Cecilia Frankel.

The Conference och dess organisation ägs av den ideella föreningen Media Evolution, som grundades 2008 och finansieras av 400 företag samt Region Skåne, Region Blekinge, Netport Karlshamn, Malmö stad, Malmö högskola och Lunds universitet.

”Det unika med vår konstellation är att vi ägs av ett community och inte har några vinstkrav på oss. Det gör att vi kan ta mer långsiktiga beslut. Vi har väntat sex år på att göra The Conference större – men vi kanske inte kommer att göra det större någonsin”, säger Martin Thörnkvist.

written by

Media Evolution