De hittade sin digitala strateg (och strategi) genom en workshop med communityt

by Emma Estborn - 25/08/2016 - 13:47

I ett par år har vi på Media Evolution arbetat med digitalisering av kultur, att grunda för och möjliggöra en digital omställning för kultursektorn. Det har handlat mycket om att koppla samman kultursektorn med digitala bolag, för att lära känna varandras kompetenser och behov. Vår ambition har varit att möjliggöra samarbeten och kollaborativa lösningar, och därför blev vi extra glada när Form/Design Center bad oss konkretisera deras digitala utvecklingsresa genom en innovationsworkshop. Vi kopplade samman dem med interaktionsdesigners, digitala strateger och innehållsskapare från vårt community. Såväl strategiska vägval som långsiktiga relationer uppstod.

 Här berättar Johanna Sjögren Duthy på Form/Design Center om varför de valde att göra en workshop med oss och hur de tar resultatet vidare tillsammans med en av deltagarna:

” Form/Design Center har fått medel att anlita en ‘Developer in Residence’och för oss att det varit viktigt att projektet kopplas till vår verksamhetsutveckling och inte stannar vid ett ‘dagsländeprojekt’. Vi valde därför att med hjälp från Media Evolution och Emma Estborn sätta ihop en workshop där syftet var att ringa in varför och vad vi ska utveckla och digitalisera. Med andra ord fokus på innehåll och inte hur. Ett 10-tal digitala experter deltog vid en halvdagsworkshop och det hela resulterade i att vi nu gett ett första avgränsat developer-uppdrag till en av de deltagande strategerna, Natalia Brynte på Futency. Natalia kommer nu i nära samarbete med oss utveckla vår digitala strategi och ta fram en handlingsplan. Tanken är sedan att vi efter sommaren kan gå in i en nästa fas och beroende på handlingsplanen så ger vi antingen Natalia ett fortsatt uppdrag alternativt går projektet in i en genomförandefas där en annan typ av digital kompetens behövs som kan komplettera den digitala strategen. ”

 

Nyfiken på hur Media Evolutions kollaborativa workshops funkar? Hör av dig till mig med frågor eller utmaningar som ni skulle behöva möta andra i communityt för att utforska och utveckla. Och kontakta Anna eller Pernilla om du vill delta i en sån här workshop!

written by

Media Evolution