Att arbeta med designmönster

by Nils Leckström - 01/09/2016 - 11:38

Ett designmönster, till vardags “design patterns”, är enkelt förklarat en vanlig lösning på ett vanligt designproblem. När vi som designers och utvecklare stöter på ett problem brukar vi använda oss av dessa lösningar. När vi till exempel väljer att placera sökfältet i övre högra hörnet på sidan följer vi ett designmönster. Den beryktade hamburger-menyn, den är också ett designmönster. Om mönstret fungerar bra eller dåligt går att diskutera men lösningen blir standardiserad eftersom den implementeras på fler webbplatser och därmed blir ett mönster.


Effektiva lösningar
Medvetet eller ej, så använder vi designmönster dagligen. När vi stöter på ett visst problem börjar det direkt poppa upp ideér i våra huvuden på olika lösningar som skulle kunna passa i det scenariot. Dessa lösningar är mönster som vi, av erfarenhet som designers och som användare själva, lärt oss fungerar. Som en följd av att vi använder dessa vanliga lösningar blir våra användare bekväma med dem och vet vad de kan förvänta sig när de interagerar med dem.

För att bättre förstå vilken kraft det finns i designmönster och hur de påverkar användarens uppfattning av vår produkt måste man titta på de psykologiska aspekterna av designmönster.

Vi människor använder oss i stor utsträckning av mönsterigenkänning för att ta in och tolka vår omgivning. Mönsterigenkänning fungerar på så sätt att hjärnan får ett visst stimuli och försöker sedan matcha detta stimuli med något liknande som den redan upplevt och registrerat. Detta beteende är nödvändigt för oss för att vi snabbt ska kunna ta in och processa den enorma mängd information vi möts av dagligen utan att riskera kognitiv överbelastning. Beteendet ger oss alltså genvägar för att snabbare kunna ta beslut om hur vi ska ta oss an till exempel ett nytt gränssnitt.

Man kan också se vilken positiv effekt designmönster kan ha på hjärnans belöningssystem. Människor vill känna sig trygga i sina val och genom att utnyttja designmönster kan vi ge dem den tryggheten. De vet vad de kan förvänta sig för resultat av en viss interaktion och när resultatet stämmer överens med vad de förväntat sig får de en liten dos med dopamin. Men stämmer inte resultatet överens med förväntningarna uteblir dopaminet och användaren kommer känna sig missnöjd med produkten.


Varför ska vi använda oss av designmönster?
För de fungerar, och de fungerar riktigt bra. De är välbeprövade och förfinade lösningar som testats av oräkneliga användare och användarna är bekväma och vana vid dem. Designmönster är också väldigt effektiva och lätta att använda sig av. Eftersom lösningen redan finns innebär det ingen ytterligare utvecklingstid för att återuppfinna hjulet vilket i förlängningen ger en lägre kostnad för kunden. En ytterligare vinst av designmönster är att användarna är vana vid dem vilket i sin tur innebär en mindre inlärningskurva och mindre kognitiv belastning för dem när de börjar använda vår produkt. Både kund och användare blir glada av designmönster!

Men man ska heller inte blint förlita sig på designmönster, utan man måste alltid ställa sig frågan om detta är rätt lösning för våra användare. Därför är det otroligt viktigt att känna sina användare och förstå deras behov innan man ger sig på att bryta ett designmönster och välja en annan väg.


Att bryta ett mönster
Webben utvecklas i en snabb takt och nya behov och vanor skapas utifrån detta. De invanda lösningar som fungerade förr kanske inte längre är aktuella i den verkligheten vi lever i idag. Därför är det viktigt att hela tiden se kritiskt på de mönster vi har och om det kanske är dags att utveckla dem eller om det helt enkelt är dags att lämna dem åt sitt öde. Men innan vi ger oss på att bryta ett designmönster är det ett par viktiga frågor vi behöver ställa oss:

- Varför ska vi bryta mönstret?
- Har vi skapat ett nytt mönster – och är det bättre?
- Är våra användare kapabla och framförallt villiga att lära sig ett nytt mönster?

Det är svårare än man tror att besvara dessa frågor, så man behöver tänka till lite innan man ger sig an en förändring.

Med det sagt ska man inte heller vara rädd för att testa nya, innovativa lösningar. Det viktiga är att man hela tiden testar dem och itererar tills man har hamnat rätt. Man kan testa sina lösningar på många olika sätt, det kan handla om att göra A/B-tester eller helt enkelt hugga tag i ett par kollegor. Det beror helt på vilken slags budget man har.


Artikeln publicerades ursprungligen här

written by

Odd Hill