Tools for impact - modeller kan vara modellen.

by Charlotta Rydholm - 30/09/2016 - 11:18

Sluta sluta. Börja börja.
”Du har livet som ett fyrverkeri inom dig. Du vet att det är en fråga om inställning. Att det inte är hur man har det, utan hur man tar det som räknas. Du vet, att det värsta som kan hända är
… att du sitter där på ålderns höst och säger: 'Mitt liv. Försvann.'
... att du aldrig provar gränserna för vad du klarar. 
... att du alltid säger 'imorgon gör jag det'.

De som säger att de INTE kan och de som säger att de kan, har båda rätt.

För hur svårt kan det va? Ja, hur svårt som helst. Eller hur enkelt som helst.

Du kan alltid bestämma dig för att lägga ner. Du kan alltid bestämma dig för att börja. Vill du inte, hittar du alltid en ursäkt. Vill du. Så hittar du en lösning.

Sluta sluta. 
Börja börja.”


Modeller i alla väder
Apropå problem och utmaningar och hur vi kan börja ta oss an dem. Visste du att de där värsta problemen och de där läskiga utmaningarna är så vanliga och flitigt förekommande hos oss alla, att det ofta finns en modell för dem? För just det problem du brottas med, just den utmaning som likt en demon seglar upp framför dig, så finns det allt som oftast en modell som kan hjälpa dig vända problemet till en möjlighet, se utmaningen som en spännande utveckling.

Det finns ett glapp mellan de vanligaste bristerna medarbetare upplever med sin chef. Och de vanligaste utmaningarna chefer upplever i sina arbetsgrupper. Varje sådant glapp leder till svikt i tilliten i gruppen, på företaget, i organisationen. 
Varje sådan punkt bygger vanmakt i de människor som är involverade. För chefer och ledare är de ofta en källa till problem som man inte sällan tar personligt. För medarbetare är de lika ofta en anledning att känna irritation, hämndbegär och till och med öppen aggression.

Om vi istället väljer att se det som en vanlig utveckling och dessutom bjuda in till ett nyfiket utforskande av situationen, så kan vanmakten vändas till nyfikenhet. ”Kan det vara så här ...”

Hitta en modell som passar er. Som i kan ha som en grund i ert utforskande av kulturen, affärsidén, innovationen, kundrelationen och den gemensamma resa vi alla är på.


Den Bästa Modellen
I maj släpptes boken Bästa Modellen. En bok som genom 53 modeller* och 14 intervjuer utgår från att all form av mänsklig samverkan stöter på utmaningar - som går att lösa! Modeller kan fungera som en plattform för utveckling och hjälpa gruppen att mobilisera energi, tillförsikt och arbetsglädje.
Det är roligt att färdas genom livet ihop och modeller kan erbjuda konkreta vägar vidare - för individen, gruppen, chefen, ledaren.

En musikhögskola behöver öka kommunikationen mellan medlemmarna i olika band och har hittat modeller för det. 
En vårdcentral behöver förändra sammanhållningen mellan arbetslag och har fått idéer till hur genom att prova olika modeller. 
Ledningsgruppen i ett stort kunskapsföretag behöver skapa en tydligare gestalt av det förändringsarbete de står inför och har använt en modell för att synliggöra internt motstånd. 
Femtio revisorer försöker förstå varför affärsutvecklingen går så långsamt i deras företag och har använt en modell för att synliggöra medarbetarnas drivkrafter.

Att hitta just sin egen bästa modell kan uppmuntra till öppenhet och reflektion kring viktiga och angelägna frågor. 
Sluta sluta.
Börja börja.

*Terroristlinjen, Consumer Trend Canvas, The Sling Process, Inflytandecirkeln, The sweetspot model, Corporate Brand Identity Map, Inlärningstrappan m fl

written by

.tobegin

.tobegin