Stumfilmen gör comeback – nu som nyhetsförmedlare

by Joakim Lindhé - 06/11/2016 - 16:44

Det är dystra tider för nyhetsmedier världen över. Publiken flyr och alla aktörer famlar efter nya roller, affärsmodeller och uttryck. Sättet som man jobbat på tidigare håller inte, men hur ska man göra istället?

Hur illa det egentligen är beskrivs i Digital News Report 2016 från Reuters Institute. Rapporten beskriver ett dramatiskt krisläge.

-En allt större del av publiken väljer bort traditionella nyhetsmedier.

-Publikens förtroende för etablerade medier och journalister sjunker.

-Publiken är inte villiga att betala för nyheter.

-En stor del av publiken vill bara ha mer av samma som de konsumerat tidigare. Alltså, i valet mellan algoritmer eller redaktörer som gör nyhetsurvalet, väljer de flesta algoritmer.

En annan tydlig trend är att allt fler använder mobilen som främsta nyhetskälla. Detta faktum måste både traditionella tidningar och public servicebolagen anpassa sig efter.

Inslag som inte behöver ljud

Det rörliga nyhetsmaterialet ökar, men mindre än förväntat. Varför? Publiken gillar inte pre-roll-reklam och en rak telegramtext kan funka utmärkt för sitt syfte. Långt ifrån alla nyheter som är ”bildmässiga”. Ett videoinslag är också beroende av att tittaren har en bra uppkoppling och lurar i öronen. Men – det går att göra tittaren oberoende av lurarna!

Formen som Reuters här använder för att presentera slutsatserna av sin 125-sidiga rapport, visar på en form som blir allt vanligare, en textbaserad infographic-video är begriplig även utan ljud. På hemmaplan har bland andra Dagens Nyheter hakat på trenden, om än i liten skala.

Inför det amerikanska presidentvalet tog man fram den här filmen.

Även SVT:s nyhetsorganisation är på väg att anpassa sig. Medelåldern för publiken till de ordinarie nyhetssändningarna är över 60 år och publiceringarna på nätet har idag högsta prioritet. Alldeles nyligen startade SVT därför en egen avdelning för att utveckla nya videoformat för online och sociala medier.

New York Times är ett av de medieföretag som tagit på sig rollen som pionjär för att utveckla storytelling inom video och VR, virtual reality. I våras presenterade man en rad satsningar hur man ska utveckla sitt visuella berättande inom områden som ekonomi, musik, vetenskap, sport och resor. Ambitionen är att kombinera högkvalitativ journalistik med nydanande interaktiva videoupplevelser.

Ett spännande exempel är de interaktiva porträtten av en rad amerikanska medaljhopp inför OS i Rio.

Sett i ett större perspektiv är det fascinerande att se hur sättet att berätta en historia påverkas av de tekniska förutsättningarna. Det kan man se genom hela mediehistorien. Tänk bara stumfilmen, radion, 3D-filmerna, etc.

Under webbens inledande utvecklingsfas kunde vi se hur tidigare etablerade uttryck som artiklar, filmer, radio och bilder rakt av lyftes in i den nya tekniska miljön. Nu börjar webben hitta sina egna uttryck anpassade efter de rådande förutsättningarna – alltså en liten skärm och extrem konkurrens om konsumentens uppmärksamhet och tid.

Videoakademin är inte ett produktionsbolag. Däremot kan vi på alla tänkbara sätt hjälpa organisationer att jobba med rörlig bild. Vi har en rad erfarna experter som täcker upp alla delområden – strategi, innehåll, teknik och spridning.

written by

Videoakademin

Idag kan alla nå ut med rörlig bild. Vi vet hur man lyckas. Videoakademin är inte ett produktionsbolag. Däremot kan vi på alla tänkbara sätt hjälpa organisationer att jobba med rörlig bild. Vi har en rad erfarna experter som täcker upp alla delområden – strategi, innehåll, teknik och spridning.