Provsmaka på Fika with a topic

by Pernilla Lavesson - 10/11/2016 - 13:59

På Media Evolution tror vi på mångfald, och sätten som vi delar kunskap på är inget undantag. Här där du läser denna text, thecommunity.se, är en kunskapsdelningsmetod som tar fasta på digitala teknologiers möjligheter. Men fysiska samtal och diskussioner är likaså ett bestående forum som verkligen möjliggör för oss att få nya perspektiv och sätta våra uppfattningar på prov. I samband med Competence Evolution ville vi skapa ett forum som utnyttjar dessa egenskaper, vilket resulterade i Fika with a topic!

Premiäromgången gick av stapeln den 7/11 med Maria Eckerwall, VD för TopVisible, som initiativtagare. Deltagande var:

Stefanie Feldmann - Ansvarsfullt
Martin Nilsson - Sitrus
Daniel Borg - Mynewsdesk
Ida Åstrand - Gullers
Pontus Hedetoft - Eminent reklambyrå
Pernilla Lindörn-Prabert - Mobill
Bo Bjørke - Konsult
 

Fikaedit2


Samtalet utgick från temat Ledarskap i en ständigt föränderlig värld. Oavsett organisation eller verksamhet så är det uppenbart att vi behöver något slags ledarskap. Men hur ska vi förhålla oss till ledarskap med en framstörtande teknologisk utveckling som förändrar förutsättningarna för kommunikation och arbetsmetoder? Samtalet inleddes med den till ämnet fundamentala frågan, vad är egentligen ledarskap?

"Informellt eller formellt, det handlar om att kunna motivera människor"

"Mycket av ledarskap är att se individen och då att alla är olika"

"Skapa ett forum där alla kan göra det som dem är bäst på"


Ledarskapets slutgiltiga mål är att få en koordinerad insats att resultera i någonting. Med dagens teknologi går det att mäta och föra statistik över i princip allt. Men kan man mäta ledarskap? Och finns det ett faktiskt behov av att göra det?

”Modernt ledarskap handlar väldigt lite om mätbarhet”

”Det bästa betyg du kan få som ledare är att någon går om dig organisatoriskt”

 

Nya digitala sätt att kommunicera inom arbetet ställer viktiga frågor för att uppnå en god företagskultur. Slutar verkligen arbetet när vi lämnar arbetsplatsen? Hur ska man kommunicera, via vilka kanaler? Bland annat nådde det interna kommunikationsverktyget Slack hög konsensus i frågan om vad som fungerar bra sett till en effektiv kommunikation.

”Det är svårt att få en hel teknisk förändring och samordna allt och alla”

”Det blir ett problem i sig att man har så många kanaler att kommunicera via”

”När kan man skicka mail? När vill man jobba?

 

Fikaface3


Kanske den viktigaste frågan för en person i ledarställning att ställa sig själv är hur man själv vill bli ledd. Frågan diskuterades. Hur ville deltagarna själva bli ledda? Och vad skapar motivation?

”Man ska vara försiktig med beröm, för det har alltid en impact”

”Bekräftelse och bra jobbat är det viktigaste i att bli ledd med gärna en tydlig vision vart vi ska någonstans”

”Lite siffror och mycket vision”

”Få höra att man gör rätt saker”


Vikten av en god feedback-kultur var i synnerhet viktigt utöver ett rent traditionellt, där samtliga fungerar som adept och mentor.

Det här var bara ett fåtal av de saker som diskuterades under de nittio minuterna som samtalet fortlöpte. Eftermiddagen blev en konstruktiv sådan med kaffe, kaka och värdefulla insikter och reflektioner som ledde till att vi alla lämnade lokalen med mer kött på benen rörande hur vi bör förhålla oss till ledarskap i en digital tid och hur andra ser på saken.

Har du någonting som du vill ta upp under en fika? Hör av dig till Pernilla så tar ni det vidare därifrån!


Pernilla Lavesson
[email protected]
+46706372847

written by

Media Evolution