Vad är grejen med knowledge sharing?

by Charlotta Rydholm - 21/12/2016 - 13:24

Du har en kunskap du kan sälja. Den finns en kunskap att köpa. Klart och betalt!

Eller?

Media Evolutions projekt Competence Evolution har under året 2016 undersökt på vilket sätt medlemmarna kan dela kunskap mellan varandra, både i form av fysisk och digital kunskapsdelning (där denna site är ett av resultaten). Inte alls nödvändigtvis mellan person A och B. Utan kanske kunskap från A till C, som i sin tur ger till person B och D. D ger något till A och med hjälp av ny kunskap ger A till D osv.

Hängde du med? Det handlar alltså om kunskap som delas mellan olika parter, inte det vanliga "om jag ger dig det här, då får jag tillbaka det där av dig".


Begreppet delningsekonomi används då internet eller informationsteknologi används för att möjliggöra delning och innefattar en infrastruktur för att hyra, dela, ge bort eller ta del av tjänster. På Thecommunity.se  skapas det en mängd olika mikrotransaktioner. Transaktionen består av idag av kunskap, låna kunskap, gå ihop och dela på en tjänst/kunskap som erbjuds via plattformen.

Plattformen utvecklas ständigt och kommer i framtiden att kompletteras med "rekommendation och betyg". Ett kollektivt nyttjande av tjänster finns, då det genom analys av data och önskemål från communitiet skapas tjänster i form av fysiska möten och/eller utbildningar. En möjlighet att bit för bit med hjälp av kunskap bygga på sin egen affär eller skapa en helt ny.


Hur fungerar det dÅ? Jo, om du kan tex

1 Ge kunskap till plattformen.

2 Ta en annan kunskap och förfina denna för att passa ditt erbjudande.

3 Erbjuda en potentiell kund din nya kunskap. Kunden gillar och vill du ska genomföra uppdraget.

4 Samla ihop ett gäng och bjud på en utbildning som ett kollektiv kan ta del av, mot betalning eller gratis, faciliterat av Media Evolution.

5 Ta hjälp av kommande "betyg & rekommendationer" för att samla den ultimata arbetsgruppen.

6 Violá! Nöjd kund. Nya kunskaper. Nya arbetssätt.

 

/Projektgruppen The Community

written by

.tobegin

.tobegin