Få koll på livsstilen, inte sjuktalen - Ny teknik ger nya möjligheter att mäta smartare

by Anders Gran - 16/01/2017 - 12:25

Det råder ett enormt fokus på hälsa bland företag i Sverige. Inte minst på psykosocial hälsa (och ohälsa). 40% av alla nya sjukskrivningar beror på stress, utmattning och liknande. Ett ökat ansvar läggs på arbetsgivaren, samtidigt som grunden till sjukskrivningar i hög grad läggs även utanför arbetstid.

Av de 120 Miljarder kronor (källa) som årligen läggs på ohälsa så bedöms 50 Miljarder styras av livsstilen och livsstilsrelaterade sjukdomar.

Livsstilen? Vad har arbetsgivaren med en medarbetares livsstil att göra?

Rätt mycket faktiskt. I praktiken drabbas en arbetsgivare och en anställd tillsammans av en sjukskrivning, kort eller lång - men också långt innan när livskvaliteten för individen försämras och produktiviteten i arbetet sjunker. 

Arbetsgivare idag borde oroa sig mycket mer över livsstil än sjuktal om man vill börja flytta fokus till produktivitet och i förlängningen lönsamhet. Samtidigt så är flera av företagens verktyg för proaktivitet antingen trubbiga eller så djuplodande att de inte skalar kostnadseffektivt.

Att göra hälsokontroller är ett vedertaget sätt att ta reda på hur en människa mår idag, men ger oss inte nödvändigtvis några indikationer på vart det pekar. Dessutom är detta så pass resursintensiva övningar att man knappast kan göra dem oftare än en gång om året - vilket innebär en väldigt lång cykel för att se förändring och påverka beteenden. Detta i kombination med isolerade hälsosatsningar på arbetsplatsen - vem glömmer väl den årliga stegräknartävlingen - och en övertro på friskvårdsbidraget kan ge känslan att vissa åtgärder mer handlar om att två sina händer än att maximera produktivitet hos medarbetarna. 

Istället vill man få koll på livsstilen hos medarbetarna, utveckla den och göra detta löpande. Detta gäller för individer såväl för organisationen i sin helhet. Vi på Twiik brukar säga att vi sysslar med digital beteendeböjning för människor och organisationer - där tre steg utgör grunden för vår metod; Insikt - Rekommendation - Motivation. Med andra ord, förstå nuläget, få hjälp att välja steg i rätt riktning och få hjälp ta sig igenom förändringen.   

Digital teknik skapar möjligheter för att samla och bearbeta data kostnadseffektivt och automatisera flöden. Exempelvis kan Twiik digitalt ta pulsen på medarbetarnas livsstil så ofta som en gång i månaden. En check-up som medarbetaren gör på några få minuter och som ger en personlig profil för individen och en övergripande för arbetsgivaren vilket gör att vi kan rekommendera åtgärder på individ och gruppnivå.   

Bra såmen det stora skiftet ligger inte i tekniken. Steget arbetsgivarna måste ta först är att på allvar intressera sig för löpande utveckling av medarbetarnas produktionsförmåga, att byta perspektiv från process (vi har gjort allt vi kan) till resultat (vi gör allt vi kan tills vi når ett resultat). I detta skifte krävs ett stort mod att våga blanda sig i hur medarbetarnas livsstil ser ut och framförallt vara beredd att stötta beteendeförändring där det behövs. 

  • Våga mäta och få koll: Utan insikt = ingen startpunkt = ingen riktning. Genom att mäta exempelvis kvartalsvis kan man som arbetsgivare själv börja utläsa trender och mönster och bli proaktiv.
  • Mät på individnivå och på organisationsnivå. Ge individen verktyg att agera på sin egen livsstil, samtidigt som ni som arbetsgivare inte “tvår era händer” och missar organisatoriska och systematiska faktorer
  • Våga gå i täten. Det krävs ledarskap fokus för att bygga en produktiv kultur
  • Glöm inte att detta är ett kontinuerligt arbete. Varje dag, varje vecka, varje månad. 

The good news är att det finns en payback - hårt arbete ger belöning. Traditionella friskvårdssatsningar ger mellan 3-5 gånger pengarna genom ökad produktivitet och lägre sjuktal (källa). Med digitala, kostnadseffektiva lösningar är vi övertygade att denna multipel radikalt kan ökas när kostnaden sjunker.

När arbetsgivare och medarbetare samarbetar kring livsstil och helhetshälsa på och utanför arbetsplatsen, med en gemensam målbild så har man alla möjligheter att skapa sunda, produktiva team och sunda arbetsplatser.

Framåt-uppåt!

 

 

 

written by

Twiik