Delningsekonomi är framtidens arbetsmarknad

by Emelie Berg - 12/05/2017 - 10:16

Hur kan vi säkerställa en socialt hållbar delningsekonomi men samtidigt främja innovation och nytänkande? Unionen ser att det finns plats för schyssta villkor, flexibilitet och social hållbarhet även på en arbetsmarknad där delningsekonomins aktörer deltar. 

Tänk såhär: utvecklingen och användandet av digital teknik kommer att ha en stark strukturell påverkan på hela samhället. Arbetsmarknaden är inget undantag. Delningsekonomin, som syftar till att bättra nyttjandet av befintliga resurser genom ökat delande, har på kort tid blivit ett fenomen som väntas ha stor påverkan på arbetsmarknaden och dess funktion.

Genom att använda digitala plattformar för att fördela resurser i form av kapital, arbetskraft och information har delningsekonomin banat väg för nya konsumtions- och produktionsmönster. Syftet är ofta att minska samhällets miljömässigt ohållbara konsumtionsmönster, superbra ju.

Unionen som fackförbud och del av arbetsmarknaden fokuserar mest på de kommersiella aspekterna av delningsekonomin. Detta beror på att dessa aspekter antas ha störst påverkan på arbetsmarknaden, men även på att en rad kommersiella plattformsföretag börjat konkurrera med traditionella aktörer. Unionen väljer att kalla den kommersiella aspekten av delningsekonomi för plattformsekonomi, för att enkelt kunna skilja begreppen åt. Vi ser inget behov av att gå in och peta i att du och din bostadsrättförening har skapat en gemensam pool för verktyg, till exempel.

Samhällets institutioner är idag dåligt anpassade till en arbetsmarknad där delningsekonomin ingår, och många obesvarade frågor finns idag inom allt från socialförsäkringar, arbetsrätt, skatterätt, konkurrensrätt och konsumenträtt. Unionen ser att om vi inte kommer tillrätta med detta riskerar resultatet bli allt från uteblivna skatteintäkter, till löne- och villkorsdumpningsspiraler. Ännu mer splittrad arbetsmarknad, med andra ord.

De otrygga, temporära anställningsförhållanden som ofta råder för delare kan ju knappast betraktas som innovativa, utan har snarare stora likheter med de förhållanden som rådde på arbetsmarknaden under industrialiseringens första sekel. Det var i reaktion mot just dessa arbetsförhållanden som den moderna fackföreningsrörelsen och den moderna välfärdsstaten föddes. Rent konkret vill Unionen se en arbetsmarknadsmodell för delningsekonomi där arbetsmarknadens parter gemensamt kommer fram till vad som ska gälla, på samma manér som man en gång i tiden gjort för löntagare. Läs gärna mer här.

Utmaningen består nämligen i att främja plattformsekonomins innovativa aspekter men samtidigt motverka en tillbakagång till en sämre samhällsordning. Vi tror att lösningen ligger i att ge enskilda plattformslösningar en enkel väg in i samhällskontraktet genom den svenska partsmodellens självreglerande förhandlingstradition. Existerande regler på arbetsmarknaden måste anpassas till att fungera för nya lösningar och idéer i en ny digital kontext. För Unionen är det viktigt att blicka framåt och agera facilitator för förändringar i samhället och på arbetsmarknaden. Unionen ser delare och delningsekonomi som något i grunden positivt, det gäller bara att hitta lösningar så att alla får schyssta villkor.