Tradition vs innovation

by Lisa Olsson - 21/06/2017 - 13:17

Vi på mer traditionella bolag sitter just nu och kliar oss i huvudet över hur vi ska få in kontinuerlig innovation som en naturlig del av verksamheten. Hur gör man? Hur ska man på ett smidigt sätt styra ett stort och stabilt fartyg lättnavigerat och snabbt? Alla är trots allt inte Google och kan gå ut till massorna och säga: ”Hallå nu ska vi alla varje dag avsätta en knapp tredjedel av vår tid till att tänka lite nytt och annorlunda, kör!”

Samtidigt, vänd på det, har vi råd att inte avsätta tid att tänka nytt? Har vi råd att vänta och se?

Det finns inga självklara svar men en sak känns ganska uppenbar, det handlar om att bestämma sig. Ska vi vara med på förändringsbåten eller inte? Att inte ta ett aktivt val är faktiskt också att stå kvar på kajen och vifta hej då när konkurrensen åker vidare rakt in i framtiden. Kundbehov rules oavsett hur starkt varumärke man har just nu. Attityden att det går bra idag och därför bör vi inte ändra alltför mycket har sänkt många bolag genom åren. Det kan faktiskt vara så att de traditioner som har byggt tidigare framgång är just de som sinkar nästa nödvändiga steg i utvecklingen. Det går inte att bara att produktutveckla lite, att kontinuerligt förbättra befintliga processer här och var utan vi måste också våga tänka disruptivt utifrån nya och kommande kundbehov och därigenom också utveckla nya affärsmodeller. Även om det är svårt att styra om så kan vi se många exempel på traditionella bolag som just nu klarar transformationen alldeles utmärkt och då tänker jag på bolag som Schibsted, Volvo, Trelleborg och Ving som alla har tagit tuffa beslut, tänkt utanför boxen och vågat satsa på helt nya områden för att vara fortsatt relevanta för sina kunder.

Det vi kan vara säkra på är att det mesta som digitaliseras sker annorlunda och då gäller det också att våga ställa om och våga vara annorlunda.

Hur ska ett gammalt bolag göra för att få in innovation som en naturlig del av verksamheten? En lösning är intraprenörskap som handlar om entreprenörskap inom en organisation. Det handlar helt enkelt om att skapa en grupp som vågar tänka och agera annorlunda – som vågar ifrågasätta. Det handlar om att skapa en förmåga att snappa upp idéer och trender och sedan ha en struktur som möjliggör att man kan förverkliga dem. Det handlar om att få en kultur där allas idéer är lika mycket värda oavsett om det kommer från en kund, ett barn, en vaktmästare, en VD eller ett externt bolag (tro aldrig att vi är bäst på allt). Det handlar om att slopa prestige och avdelningsbarriärer. Det handlar om att våga sätta upp visioner och låta dem styra. Det handlar om att förstå att kraven i den digitala världen aldrig mer kommer att sättas bara i ens egen bransch. Om man kan lyckas med denna kulturförändring inom ramen för hela bolaget så är det bara att gratulera men de flesta traditionella företag har satsat på att skapa ett eget innovationsbolag där man snabbare kan implementera innovationskulturen. I den frizonen får man lov att springa lite fortare och lite friare och man får lov att misslyckas (så länge man inte gör samma misstag om igen). Detta kräver stöd och förtroende från högsta ort. Det kräver mod. Intraprenörskapet ska dock bara ses som en katalysator mot det övergripande målet som bör vara att ha innovation som genomsyrar hela bolaget.

Våga göra saker annorlunda, kör :)

/Lisa Olsson, operationellt ansvarig för Länsförsäkringar Skånes nystartade innovationsbolag lfant AB

written by

Länsförsäkringar