Kontakt med mediestudenter? / Contacts with media students?

by Jacob Svensson - 29/06/2017 - 09:17

(message in english below)

Hej!

Jag heter Jakob och är nyanställd docent i medie- och kommunikationsvetenskap på K3 på Malmö högskola. Jag önskar komma i kontakt med företag / organisationer / personer som vill samarbeta med / få input från mediestudenter.

Till exempel ska de nyantagna studenterna i höst (i ett kursmoment om entreprenörskap) arbeta med att utveckla idéer om hur medier (främst digitala) kan användas för att förverkliga dessa idéer. Har ni några problem / arbetsuppgifter / funderingar som ni skulle vilja få student input från? Kontakta då mig.

Eller är ni bara nyfikna på programmet och hur vi kan samarbete med studentprojekt/ praktik, kontakta mig här eller på [email protected]

 

Hello!

My name is Jakob and is a newly appointed associate professor in Media and Communication Studies at K3 at Malmö University. I wish to get in touch with companies / organizations / people who want to collaborate with / get input from media students.
For example, the newly enrolled students this autumn (studying entrepreneurship within a course) will work on developing ideas on how media (primarily digital) can be used to realize these ideas. Do you have any problems / tasks / thoughts that you would like to get student input from? Then contact me.
Or are you just curious about the program and how we can cooperate with student projects / internships, contact me here or at [email protected]

Jakob%20Svensson

Take care and enjoy summer