Kapitel 4: Så tar du bättre vara på idéer och ökar kreativiteten i din organisation 

by Fanny Ericsson - 19/03/2019 - 15:23

Ökad konkurrens kräver inte bara ökad effektivitet, utan också ökad kreativitet. Men även om du har många kreativa medarbetare, hur vet du att ni på ett effektivt sätt förvaltar och tar vara på idéer som uppstår i företaget?I den här artikeln går vi igenom metoder för att bygga kreativa processer i din organisation, bortom spånmöten och post-it-lappar. 

Ha aldrig ett planlöst spånmöte igen - utbilda er i kreativa processer

Fastna inte i myten att kreativitet är en skänk från ovan som ibland slår till i form av snilleblixtar. Det går att öva upp kreativt tänkande och att ta avstamp i väl beprövade kreativa processer för att öka er kreativa output. Inom kreativa näringar där många yrken går ut på att kläcka idéer varje dag är det här välkänt, men faktum är att vilket företag som helst har nytta av att sätta sig in workshopmetoder och övningar för att komma ur invanda tankebanor, skapa maximalt antal idéer på kort tid och kvalitetssäkra idéer. Läs böcker om kreativa processer, idégenerering och börja bygga en verktygslåda med tekniker för kreativa möten

Etablera snabba arbetssätt för att testa idéer

Börjar ni få mer fart på idégenereringen, behöver ni också effektiva metoder för att testa idéer. Här finns mycket inspiration att hämta från startups (läs gärna The Mom Test), som inte har resurser att lägga månader på att utvärdera om en ny idé kan hålla hela vägen. Design sprintsär väl värt att utforska. Det är en metod ursprungligen utvecklad på Google som går ut på att i olika steg arbeta sig igenom design, prototyp och användartester på ett fåtal dagar. Sprints går att applicera på allt från design- och produktutveckling till affärsidéer.

Sätt en tydlig process för hur idéer förvaltas 

Ni har säkert mängder av processer i företaget för allt från hur kvitton ska redovisas till hur ni ska rekrytera er nästa anställd. Men finns det en process för vad som händer, steg för steg, när en riktigt bra idé föds? Vem eller vilka är ansvariga för att idéer tas emot och förvaltas på ett metodiskt sätt? Vet alla medarbetare vart de ska vända sig, eller till vem de ska pitcha en ny idé? 

Bara att ha en tydlig process som alla medarbetare känner till sänder en signal om att nytänkande uppmuntras. Även i en stor, global organisation kan man öppna upp innovationsarbetet för alla. På Volvo Cars har man sedan några år tillbaka en årlig innovationsveckaför att fånga upp nya spännande idéer. Processen är designad kring en onlineplattform, särskilt framtagen för innovationsveckan. Alla medarbetare bjuds in att delta med idéer kring på förhand bestämda ämnen. För att engagera så stora delar av företaget som möjligt har man ambassadörer som visar och introducerar hur innovationsplattformen fungerar. Varje ämne har en redaktör som värderar och tar hand om idéerna, sedan sker ett gediget sållningsarbete där alla anställda kan följa utvärderingsfasen via plattformen. Även om inte alla lämnar bidrag, är det flera tusen medarbetare som loggar in på innovationsplattformen. När utvärderingsfasen är över sammanfattas veckan och man uppmärksammar alla slags idéer, även de som inte tas vidare. 

...eller varför inte ge medarbetarna ett idékit?

En fysisk manifestation av en innovationsprocess som är relativt enkelt att genomföra, är att ge sina medarbetare ett idékit. Det finns mycket inspiration att hämta från flera företag som gjort liknande koncept. Principen är att att alla anställda får en fysisk “verktygslåda” full med olika verktyg som behövs för att ta vidare en idé. Det kan vara en beskrivning av vilka resurser och kontaktpersoner som finns på företaget, litteratur eller instruktioner om hur tester/experiment kan genomföras för att kvalitetssäkra idén. På vissa företag har man till och med lagt i ett kreditkort laddat med ett belopp, så att varje anställd har en liten del av företagets innovationsbudget. 

Skapa ett ekosystem för innovation

I boken The Corporate Startupbeskrivs flera fallgropar och konkreta metoder för att skapa bättre innovationsprocesser i större företag. En vanlig anledning till att företag brister i sin innovativa förmåga är att det saknas ett ekosystem i organisationer för att ta hand om idéer. Medarbetare skickas iväg på utbildning i design thinking, men när de kommer tillbaka till sin vanliga arbetsplats så finns varken tid, plats, budget eller en process för att ta en idé vidare. Det är också ofta otydligt vem i organisationen som “vårdar” och är ansvarig för att idéer tas tillvara. 

Författarna förespråkar bland annat att ha coacher som stöttar medarbetare och ge dem resurser att utveckla goda idéer ett steg i taget, att investera i små omgångar allt eftersom ett team utvecklar sin idé eller produkt i positiv riktning, och att många idéer testas sida vid sida. 

Mängder av forskning pekar nämligen på samma sak - för att lyckas hitta “the on big idea”, måste man, tyvärr,  först avverka en mängd dåliga idéer.

 

Resurser och lästips:

Läs mer om att skapa företagsprocesser för innovation:The Corporate Startup

Lär dig mer om kreativa möten: Gamestorming: A Playbook for Innovators, Rulebreakers, and Changemakers

Skapa en idébox: Innehållet i Adobes idébox Adobe Kickbox är CC-licenserat och fritt att använda 

 

written by

Media Evolution